Responsable i encarregat del tractament de les dades

Alexis Bourio Ruiz, d'ara en endavant Eventiart Performing Arts, amb domicili a Carrer Joan Maragall 7-9 1er 5a C.P 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona), és la persona responsable del tractament de les seves dades personals.

• Denominació Social: Alexis Bourio Ruiz

• Nom Comercial: Eventiart Performing Arts

• Domicili Social: Carrer Joan Maragall 7-9 1er 5a 08940 Cornellà de Llobregat

• CIF / NIF: 47831223D

• Telèfon: 636827668

• E-Mail: info@eventiart.com

• Nom del domini web: www.eventiart.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades

Les seves dades personals, les tractem principalment per a remetre-li comunicacions electròniques o telefòniques sobre les activitats i serveis de Eventiart Performing Arts.

També són utilitzades dins la relació proveidor-client per administrar i gestionar projectes o actuacions derivades de la nostra professió, a nivell administratiu, comptable o comercial.

Quines dades personals tractem de vostè

Concretament, Eventiart Performing Arts pot disposar de les següents dades:

- Dades identificatives: nom, cognoms;

- Dades de contacte: adreça de correu electrònic, adreça postal, telèfon, població, província, país;

- Dades professionals: denominació social, càrrec, adreça social, número d'identificació fiscal, adreça de correu electrònic, telèfon;

Com les hem obtingut

Les seves dades han estat obtingudes a través d'una relació client-proveidor, a través de formularis de contacte presents a la nostra pàgina web o a través de llistes públiques de professionals acreditats a fires, festivals o actes d'arts escèniques. 

Perquè les tractem 

Les seves dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats:

- Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web;

- Remetre les comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l'usuari hagi consentit expressament l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER;

- Respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l'Usuari;

- Realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l'Usuari

- Utilitzar les seves dades per contactar, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat o per transmetre informació sobre el servei. 

- Notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l'assumpte "Baixa" a info@eventiart.com.

D'acord amb la LSSICE, Eventiart Performing Arts no realitza pràctiques de SPAM, en conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites, excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels jutges i tribunals o per incoar accions internes derivades de l'ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

Legitimació destinataris

Consentiment de l'interessat.

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, així com el consentiment del propi interessat.

Les dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries i en cap cas està obligat a facilitar-les. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

Així mateix, ens assegura que totes les dades que ens facilita són certes, veridiques, pertinents i actualitzades per a la finalitat per la qual els hi sol·licitem.

Cessions de dades a tercers

No hi ha cap cessió de dades a terceres parts.

Eventiart Performing Arts no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d'una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

Drets de les persones interessades

Els drets de protecció de dades de què són titulars els interessats són:

- Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

- Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

- Dret d'oposició: dret de l'interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.

- Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives

- Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.

- Dret a la portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l'interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.

- Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

Els titulars de les dades personals obtingudes, podran exercir els seus drets de protecció de dades personals dirigint una comunicació per escrit al domicili social situat: Carrer Joan Maragall, 7-9, 1er5a, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona), o al correu electrònic: info@eventiart.com, incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document d'identificació.

Models, formularis i més informació sobre els drets referits: www.agpd.es

Seguretat i actualització de les seves dades personals

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. Eventiart Performing Arts ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

És important que, perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que es produeixi una modificació de les mateixes.

Xarxes socials

L'informem que Eventiart Performing Arts pot tenir presència en xarxes socials.

El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Eventiart Performing Arts es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

Eventiart Performing Arts tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

- Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

- Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris i en general qualsevol contingut que Eventiart Performing Arts consideri inapropiat.

- I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, Eventiart Performing Arst es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si vosté remet informació personal a través de la xarxa social, Eventiart Performing Arts queda exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, i l'usuari en cas de voler conèixer-les, haurà de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

Canvis en la present política de privacitat

Eventiart Performing Arts es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre Eventiart Performing Arts amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals de Cornellà de Llobregat (Barcelona).

Podeu consultar més informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web:

Avís legal

Política de cookies