Objecte

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE ), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte quines són les condicions d'ús del lloc web.

L'accés al lloc web implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'usuari afirma comprendre en la seva totalitat. L'usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals. El prestador podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

Sobre el prestador

El prestador responsable del lloc web ofereix als usuaris del mateix seves dades identificatives per tal de millorar la confiança de l'usuari i de les relacions amb aquest.

• Denominació Social: Alexis Bourio Ruiz

• Nom Comercial: Eventiart Performing Arts

• Domicili Social: Carrer Joan Maragall 7-9 1er 5a 08940 Cornellà de Llobregat

• CIF / NIF: 47831223D

• Telèfon: 636827668

• E-Mail: info@eventiart.com

• Nom de domini: www.eventiart.com

Protecció de Dades Personals

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats:

• Atendre les sol·licituds rebudes.

• Enviaments de comunicacions comercials publicitàries per qualsevol mitjà de comunicació.

• Realitzar estudis estadístics.

• Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres sense el seu consentiment.

Per a més informació por consultar la nostra Politica de Privacitat.

Drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

El prestador garanteix en tot cas a l'usuari l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Pot exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, a través dels següents mitjans:

• E-Mail: info@eventiart.com

• Correu postal: Carrer Joan Maragall 7-9 1er 5a 08940 Cornellà de Llobregat

De la mateixa manera, l'usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l'apartat donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part del prestador.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.

Seguretat

El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats. El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objecte d'evitar l'accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l'usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

Cookies

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina), per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Per a més informació, veure la nostra Política de Cookies.

Responsabilitat

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda parell un tercer aliè al mateix (per exemple en fòrums, xats, blocs, comentaris, etc.). No obstant això i en compliment del que disposa la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, per retirar o, si s'escau bloquejar tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic, posant els fets en coneixement de les autoritats competents si fos necessari. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

Propietat Intel·lectual i Industrial

El present lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació, dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del responsable del lloc web, trobant protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. L'accés per part de l'usuari al lloc web no li atorga cap dret de propietat sobre els mateixos.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu del que drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part de l' mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic info@eventiart.com

Llei aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Cornellà de Llobregat.